Vad vi är

Hydria Fastigheter förvaltar det samlade innehavet av fastigheter inom Hydria Group, en grupp företag som alla inriktas på att möjliggöra effektiv utveckling av resurser inom en rad områden, från vatten och ventilation till varumärkesutveckling och digitalisering.

Hydria är en mångfacetterad bolagsgrupp, med specialiserade fastighetsbehov. Att äga och förvalta istället för att hyra gör att vi alltid har rätt lokaler i rätt tid, med rätt drift.